De acordo cos estatutos súa finalidade son:

  • Servir de conexión entre os nativos de zas (A Coruña) e os seus descendentes que viven na Arxentina.
  • Ser un instrumento de socialización e cultura entre todas as persoas a compartir o seu traballo.
  • Promover a caridade, de acordo coas posibilidades da Asociación.
  • Organizar eventos, eventos recreativos, culturais e deportivos.

 

Algunhas imaxes:

Visita de nuestros Conjuntos al Hogar Gallego para Ancianos en Domselaar

Fiesta Aniversario de la Institución

 

Nuestro Conjunto "Virxe do Carme" acompaña a la Fundación por la Boca en la Remada por el Riachuelo